BOKSCOACHING

‘Praat met je handen’
Doen en ervaren, dat zijn de twee dingen waar het om gaat bij mentaal boksen. De bokscoach laat je kennismaken met technieken en werkvormen die hierop gericht zijn. De focus van Bokscoaching op doen en ervaren leggen blokkades, issues en stresspunten bloot die anders onderbelicht zouden blijven.

Bokscoaching bij Movement Club 033 geeft je tijdens de interventies een nieuwe, positieve kijk op de problemen waar jij mee kampt. Daardoor kun je ze daadwerkelijk aanpakken. Je zult merken dat je bij elke Bokscoaching-sessie nieuwe vaardigheden en inzichten opdoet. Deze kun je direct gebruiken in je persoonlijke leven. Je verwerft nieuwe mogelijkheden op fysiek, sociaal en mentaal gebied.

 

⦁ Weinig zelfvertrouwen, onzekerheid
⦁ Moeite met het onder woorden brengen van je gevoelens en gedachten
⦁ Relatieproblematiek
⦁ Het verwerken van trauma’s. Traumagerelateerde klachten, waaronder PTSD
⦁ Voortdurende twijfel aan je eigen vermogens
⦁ Burn-out, overspannenheid, stress gerelateerde klachten
⦁ Moeite om je te uiten, verbaal en non-verbaal
⦁ Niet of moeilijk kunnen loslaten
⦁ Moeite met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé
⦁ Niet stevig in je schoenen staan
⦁ Je niet gehoord, gezien of gewaardeerd voelen
⦁ Stress ervaren op je werk, relatie of op school
⦁ Problemen met het stellen van grenzen
⦁ Depressies en andere stemmingsklachten
⦁ Steeds teveel van jezelf verwachten
⦁ Worstelen met levensvraagstukken: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik?
⦁ Klachten op het raakvlak van psychologie en psychosomatiek
⦁ Te veel denken, te weinig kunnen voelen
⦁ Leren omgaan met boosheid, pijn of verdriet
⦁ Je plek durven innemen

Misschien heb jij al een tijd het gevoel dat je aan jezelf wilt werken. Of heb je emotionele problemen waar je maar niet van afkomt. Bokscoaching kan dan heel geschikt voor jou zijn.

De nadruk op doen en ervaren geeft bij de keuze voor Bokscoaching de doorslag. Voor die keuze kunnen verschillende redenen zijn. Ben jij bijvoorbeeld iemand die praten moeilijk vindt omdat je vaak de juiste woorden niet kunt vinden? Of ben je iemand die erg veel rationaliseert en zie je door de bomen het bos niet meer? Of houd je gewoon van aanpakken? In al deze gevallen zal Bokscoaching een verstandige keuze zijn.

Bokscoaching hoeft niet op zichzelf te staan. We geven het vaak als aanvulling op reguliere (gespreks-)therapie of ter voorbereiding hierop. Denk bijvoorbeeld aan coaching, behandeling door een psycholoog, fysiotherapie, haptonomie en diëtiek. Wij verzorgen dan het fysieke gedeelte van de behandeling, eventueel in samenspraak met de andere behandelaar.

Voor Bokscoaching hoef je niet goed te zijn in boksen; je hoeft er zelfs helemaal geen ervaring mee te hebben. Ook als je niet zo’n goede conditie hebt is dat geen probleem.

Bij Movement Club 033 draait het niet alleen om het gesprek, maar veel meer om het doen; boksen, bewegen, lopen, springen… Jouw beweging kan meer zeggen dan duizend woorden.
Door te boksen werk je aan het oplossen van je problemen, of simpelweg aan het accepteren ervan. Wordt er dan bij bokscoaching niet gepraat? Zeker wel. De bokstherapeut zal wel degelijk met je in gesprek gaan. Hij zal dan nagaan wat je ervaart, denkt en voelt bij het doen van de fysieke oefeningen. Waar nodig wordt jou een spiegel voorgehouden.

Ervaring is de beste leermeester. Als je leert boksen, ervaar je dat je steviger in je schoenen gaat staan. Je wordt wijzer door de constante wisselwerking tussen je lichaam, je gevoelens, je gedachten en je wil. Die ervaring verrijkt je dagelijks leven. Daarom stelt Bokscoaching de ervaring centraal.

In een aantal sessies Bokscoaching leer jij oude patronen te doorbreken en je leven opnieuw in te richten. Je loopt niet langer in jouw ‘vaste’ valkuilen. Je krijgt nieuwe vaardigheden onder de knie. Je leert nieuwe manieren om met situaties en emoties om te gaan. Je kunt vastgeroeste patronen eindelijk doorbreken en nieuwe strategieën voor jezelf ontwikkelen. Al doende leer je een heel nieuwe kant van jezelf kennen.

GRATIS INTAKE BOKSEN

MAAK KENNIS MET BOKSCOACHING